Listopad 2020

Fitnes hřiště, multifunkční hřiště, hřiště pro MŠ a venkovní učebna. To vše se nachází za budovou školy a čeká na jaro, až budou moci tyto prostory využívat naše děti. Terénní úpravy včetně zeleně zajistila firma Akebie zahrady, s. r. o. - pana Vladimíra Rudolfa. Moc děkujeme.