Berušky v lednu 2019

Byli jsme se podívat v kostele na Betlém a společně s Otcem Janem jsme dramatizovali příběh Tří králů jak šli do Betléma.