Školní rok 2019/2020 v MŠ

Projektový den u Sluníček

Projektový den – Podzim v chaloupce na vršku

Hvězdičky v červnu 2020

Sluníčka v červnu 2020

Broučci v červnu 2020

Berušky v červnu 2020

Broučci v květnu 2020

Berušky v květnu 2020

Hvězdičky v květnu 2020

Sluníčka v květnu 2020

Broučci v dubnu 2020

Foto výzva