Historie

Fond malých projektů – Spoločné prepojenie skúseností

Operační program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika: Základní škola Milana Mravca v Rakové a ZŠ a MŠ Stará Ves nad Ondřejnicí

Projekt bude realizován prostřednictvím dvou dvoudenních setkání žáků a pedagogů obou škol

  • únor 2019 – setkání v Rakové – zaměřeno na extrémismus, šikanu, projevy šikany, oběti šikany, metody a způsoby řešení – přednáška  a beseda pro žáky a pedagogy
  • květen 2019 – setkání ve Staré Vsi nad Ondřejnicí – zaměřeno na životní prostředí, ochranu přírody, krajiny a odpady

Cíle a výstupy projektu mají dlouhodobý charakter, realizace prohloubí zahraniční spolupráci a upevní mezinárodní vztahy. Žáci a učitelé základních škol společně navrhnou možná řešení daných nejenom místních, regionálních, ale také celosvětových problémů.

FOND MALÝCH PROJEKTŮ

Program rozvoje spolupráce obcí Stará Ves nad Ondřejnicí (ČR) a Raková (SR)

NÁZEV MALÉHO PROJEKTU: POZNÁVÁME HISTORII

Kód žádosti: CZ/FMP/6c/01/018                                  Doba realizace: listopad 2018 – říjen 2019

Projekt Poznáváme historii, Program spolupráce INTERREG V-A SK-CZ

FOND MALÝCH PROJEKTŮ 2018/2019

Pod tímto názvem jsme ve čtvrtek 20. 12. 2018 zahájili první z aktivit programu rozvoje příhraniční spolupráce mezi obcemi Stará Ves nad Ondřejnicí a slovenskou Rakovou. Ve svátečním adventním čase navštívily naši školu na čtyři desítky rakovských školáků s doprovodem v čele s ředitelem Mgr. J. Haviarem, které se v doprovodu domácích staroveských dětí zapojily do pestrého celodenního programu. Seznámily se s místními pamětihodnostmi i osobnostmi okolních obcí, pobesedovaly se starostou obce i panem farářem, zkusily si své dovednosti při tvorbě adventních výrobků i vědomosti v kvízu, křížovce a tvorbě místních pověstí.

Celá akce proběhla v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A SK-CZ a je spolufinancována z Fondu malých projektů. Foto

Využití školní knihovny ke zlepšení enviromentální výchovy – mezinárodní projekt Erasmus+ – 2015-2017 

Nový projekt  se zabývá zkoumáním životního prostředí a obohacuje tak   enviromentální výchovu. Společnými partnery jsou školy ze Španělska, Rumunska, Maďarska, Chorvatska, Itálie a Turecka. Celý projekt je zaměřen na čtyři témata: ekosystém, recyklování odpadu, šetření vodou a obnovitelné zdroje energie. Nový projekt  se zabývá zkoumáním životního prostředí a obohacuje tak   enviromentální výchovu. Společnými partnery jsou školy ze Španělska, Rumunska, Maďarska, Chorvatska, Itálie a Turecka. Celý projekt je zaměřen na čtyři témata: ekosystém, recyklování odpadu, šetření vodou a obnovitelné zdroje energie. (Pokračování textu…)

Oslava kultury prostřednictvím hudby – 2013 -2015 – Comenius

Druhý dvouletý mezinárodní projekt Comenius s názvem „Oslava kultury prostřednictvím hudby“.  Do projektu bylo zapojeno 7 škol z těchto zemí:

  • naše škola – Česká republika
  • Sully Primary School – Anglie
  • Kranichdammschule – Německo
  • Kraslava Secondary School Varaviksne – Lotyšsko
  • Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej w
  • Katowicach – Polsko
  • Kronstad skole – Norsko
  • Keskustan koulu, Kuusankoski – Finsko

(Pokračování textu…)

Barvy, tvary, emoce – 2009-2011

Barvy, tvary, emoce – Colors, shapes, emotions

V červenci roku 2009 jsem získali projekt Comenius. Comenius  je zaměřen na školní vzdělávání. Zapojit se mohou mateřské školy, základní školy, střední školy. Cílem programu je spolupráce, komunikace v některém ze světových jazyků, objevování nových informací o zemích a školách zapojených do projektu. Tento projekt jsme podávali v únoru 2009. Naše národní agentura (NAEP) posuzovala všechny možné detaily  a nakonec vše schválila. Projekt partnerství nabízí učitelům a žákům pracovat na společných tématech, o která se zajímají.

(Pokračování textu…)