Školní rok 2019/2020 v ŠD

Školní družina u jesliček

V úterý dne 7. ledna 2020 navštívily děti školní družiny staroveský kostel sv. Jana Křtitele. Vikář Mgr. Václav Rylko a „týmák“ Daniel Lokaj z Diecézního střediska mládeže ve Staré Vsi n. O. měli připravené povídání o Třech králích. Příběh vyprávěný formou blízkou malým dětem prokládali koledami za doprovodu kytary. Rovněž si pro děti připravili krátký test, ve kterém si děti zopakovaly vše podstatné, co jim oba pánové vyprávěli. Na závěr dostaly děti malé dárečky. Nebyla to ani myrha, ani kadidlo, ale zlato v podobě čokoládových penízků. Hodina utekla jak voda a určitě se nikdo nenudil. Schválně, víte, co původně znamenala písmena K+M+B+ a co představují 3 křížky? Určitě to nejsou Klíče, Mobil a Brýle. Odpověď je zcela jistě na internetu nebo na nástěnce u školní družiny. Foto

Krásný a úspěšný rok 2020 Vám přejí Bc. Pavla Plečková, Anita Golková a  Bc.David Ulrich.

1. pololetí 2019/2020

Za zvířátky do lesa

Krásnou tradicí v předvánoční době se staly vycházky dětí školní družiny za zvířátky. Jako každý rok stejně i letos v pátek 13. 12. jsme se vydali do lesa. Přinesli jsme zvířátkům jablka, mrkve, zrní, zelí a na podzim vlastnoručně nasbírané kaštany. Žáci se tak učí budovat svůj pozitivní vztah k přírodě. Úsměvy, červená líčka a pobyt na čerstvém vzduchu nám byly odměnou. Foto

Bc. Pavla Plečková, vedoucí školní družiny

Družina už staví sněhuláka

Venku je pořád teplo a sníh nepadá. I tak si druhé oddělení v družině postavilo sněhuláka.  Náš sněhulák není studený, ale heboučký jako vata. Vítá naše děti ve školní jídelně. Foto

Anita Golková