Archiv autora: Leoš Havránek

Letem světem – Asie

Letem světem je náš školní projekt o poznávání světadílů, který jsme začali realizovat před dvěma lety. Tehdy jsme poznávali Afriku a pak … naše cestování pozastavila  covidová situace. Letos se nám opět podařilo cestovat a my jsme s našimi žáky navštívili Asii. Její přírodní a kulturní rozmanitost mohly děti poznávat díky svým třídním učitelům v každé třídě. Někteří si vyzkoušeli tradiční origami, poznávali náboženství, někteří vařili tradiční pokrmy nebo ukázali své výtvory na módní přehlídce. Zkrátka, každá třída poznávala asijské tradice. Děti se taky seznámily s tradičním japonským bojovým uměním – judem, kterého prvky nám přišel ukázat náš bývalý žák David Tomek. Každá třída pak své výsledky natočila a zpracované video bude žákům v nejbližší době odprezentováno. Do naši krásné akce se zapojila i školní jídelna a připravila nám oběd v asijském stylu. Pozadu nezůstala ani školní družina, která se opět aktivně zapojila. Velké poděkování patří tedy všem, kteří se do teto akce zapojili. A kam pocestujeme příště? Uvidíme…krásných míst na Zemi je tolik, že se s našimi žáky rádi opět někam podíváme. Foto 1. stupeň, Foto 2. stupeň

Zuzana Stejskalová 

Zeměpis 9. třída

Hodiny zeměpisu v 9. třídě nejsou jen učení, paní učitelku střídají i žáci, kteří mají za úkol vytvořit prezentace o evropských zemích. A není to žádná nuda. Deváťáci jsou velmi šikovní a kreativní a ve svých prezentacích se neváhají převléct do tradičních oděvů, mluvit cizím jazykem či přinést ochutnávku typických pokrmů dané země. A tak se stávají hodiny zeměpisu nejen poučné, ale taky zábavné. Foto

Zuzana Stejskalová 

Hledáme mladého chemika

Ve středu 24.11. 2021 se naši deváťáci zapojili do školního kola soutěže Hledáme mladého chemika. Jejich úkolem bylo vyplnit pětistránkový test z chemie. Tématem bylo nejen chemické názvosloví, vlastnosti prvků a sloučenin, chemické výpočty, ale i zábavná osmisměrka a tajenka. V tomto (pro některé žáky obtížném) testu se nejlépe umístili: Vojtěch Koval, Veronika Slaná a Klára Otáhalová. Tito žáci jsou navrženi do dalšího kola (společně s náhradníkem Filipem Janošcem). Budeme jim držet palce!

Jana Boháčová

Soutěž mladých zoologů 2021

Dne 9. listopadu 2021  se 15 nadšených žáků druhého stupně vydalo městskou hromadnou dopravou v ranních hodinách z Ostravy. Naše společná cesta směřovala do ZOO Ostrava. Po roční odmlce se zde konala přírodovědná soutěž mladých zoologů. Tématem tohoto ročníku byly Ryby a rybníkářství ČR. Naši školu reprezentovaly tři pětice žáků a  v tvrdé konkurenci vůbec nedopadli špatně. 

Naši nejmladší – žáci 6. ročníku (Pavlásek, Boháč, Chvostková, Janošcová a Hellerová) získlali 19 bodů, ve stejné věkové kategorii jsme měli zástupce z třídy 7.B ( Tyleček, Otáhalová D., Filgas, Kantor, Koval), kteří získali nádherných 25 bodů. 

Ve starší věkové kategorii zabojovali společně zástupci 8. ročníků ( Palagyiová a Novobilský) spolu se zástupci 9. ročníku ( Slaná, Otáhalová K., Sasín) a získali slušných 22 bodů. Foto

Jana Boháčová

Žactvo přiložilo ruku k dílu

Mezi nedávno dobudovaným školním hřištěm a sousedním soukromým pozemkem vyrostl nový plot. Na úpravách terénu se podíleli i naši žáci – někteří obratně, jiní méně šikovně, hlavně ale bez úrazu… Foto

Jaromír Chvostek

Připomněli jsme si 28. říjen

Státní svátek spojený s oslavami 103. výročí vzniku samostatného Československa připomněli žáci 9. ročníku pěknou vlastní prezentací určenou dětem 5.-9. ročníku školy. Posluchači si tak mohli uvědomit, že státní svátek není jen dnem volna od školních povinností, ale i nejvýznamnější událostí našich novodobých dějin. Foto

Jaromír Chvostek 

Navštívili jsme Osvětim

Od konce 2. světové války sice uplynulo už 76 let, ale přesto je potřebné si hrůzy nacismu stále připomínat. Žáci 8. a 9. ročníku tak absolvovali návštěvu koncentračního tábora v Osvětimi a blízké Březince, aby se na vlastní oči přesvědčili o zrůdnosti tohoto režimu. Pojmy jako koncentrák, plynová komora, cyklon B, Mengele a mnoho dalších tak v myslích účastníků nabyly nový rozměr. O to příjemnější pak byla návštěva krásného královského města Krakova. Foto

Jaromír Chvostek

Výstava drobného zvířectva

Ve dnech 22. – 23. října se konala v bývalém vojenském monobloku Místní výstava drobného zvířectva. Po roční odmlce bylo vystaveno přes 130 kusů čistokrevných králíků, 45 voliér drůbeže a v nových voliérách jsme mohli obdivovat 70ks okrasných holubů. Během pátečního dopoledne probíhalo posuzování a tradiční návštěva žáků naší ZŠ a MŠ Stará Ves nad Ondřejnicí. Při posuzování pomáhali nejen současní, ale i bývalí žáci naší školy. Foto

Jana Boháčová

Přírodovědný klokan

Dne 14.10. 2021 se žáci osmého a devátého ročníků zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan. Otázky byly z přírodovědných oborů jako je chemie, fyzika, matematika, přírodopis a zeměpis. Této soutěže se zúčastnilo v rámci ostravských škol celkem 944 žáků. Nejúspěšnější řešitelkou na naší škole byla žákyně 8. třídy Klára Palagyová, která se v rámci ostravských škol umístila na 35. místě. Dalšími úspěšnými řešitelkami byla Veronika Slaná (9.třída) a Natálie Štegnerová (8.třída)Všem účastníkům děkujeme a děvčatům gratulujeme. 

                                                                                                        Boháčová J., Dohnalová E.

Dopravní výchova

Dne 22.10. 2021 se žáci 5.A, 5. B třídy zúčastnili akce Dopravní výchova, která se každoročně koná na dopravním hřišti ZŠ A. Kučery v Ostravě-Hrabůvce. Výuka se skládala ze dvou částí – teoretické (procvičování pravidel silničního provozu, principy bezpečného pohybu na chodnících, přecházení přes cestu…) a z praktické části, kdy žáci při jízdě na kolech a jako chodci prokazovali své znalosti v praxi. Akce byla velmi zdařilá a dětem se líbila.

Sylva Janečková