Školní družina u jesliček

V úterý dne 7. ledna 2020 navštívily děti školní družiny staroveský kostel sv. Jana Křtitele. Vikář Mgr. Václav Rylko a „týmák“ Daniel Lokaj z Diecézního střediska mládeže ve Staré Vsi n. O. měli připravené povídání o Třech králích. Příběh vyprávěný formou blízkou malým dětem prokládali koledami za doprovodu kytary. Rovněž si pro děti připravili krátký test, ve kterém si děti zopakovaly vše podstatné, co jim oba pánové vyprávěli. Na závěr dostaly děti malé dárečky. Nebyla to ani myrha, ani kadidlo, ale zlato v podobě čokoládových penízků. Hodina utekla jak voda a určitě se nikdo nenudil. Schválně, víte, co původně znamenala písmena K+M+B+ a co představují 3 křížky? Určitě to nejsou Klíče, Mobil a Brýle. Odpověď je zcela jistě na internetu nebo na nástěnce u školní družiny. Foto

Krásný a úspěšný rok 2020 Vám přejí Bc. Pavla Plečková, Anita Golková a  Bc.David Ulrich.