Fond malých projektů – Spoločné prepojenie skúseností

Operační program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika: Základní škola Milana Mravca v Rakové a ZŠ a MŠ Stará Ves nad Ondřejnicí

Projekt bude realizován prostřednictvím dvou dvoudenních setkání žáků a pedagogů obou škol

  • únor 2019 – setkání v Rakové – zaměřeno na extrémismus, šikanu, projevy šikany, oběti šikany, metody a způsoby řešení – přednáška  a beseda pro žáky a pedagogy
  • květen 2019 – setkání ve Staré Vsi nad Ondřejnicí – zaměřeno na životní prostředí, ochranu přírody, krajiny a odpady

Cíle a výstupy projektu mají dlouhodobý charakter, realizace prohloubí zahraniční spolupráci a upevní mezinárodní vztahy. Žáci a učitelé základních škol společně navrhnou možná řešení daných nejenom místních, regionálních, ale také celosvětových problémů.