Barvy, tvary, emoce – 2009-2011

Barvy, tvary, emoce – Colors, shapes, emotions

V červenci roku 2009 jsem získali projekt Comenius. Comenius  je zaměřen na školní vzdělávání. Zapojit se mohou mateřské školy, základní školy, střední školy. Cílem programu je spolupráce, komunikace v některém ze světových jazyků, objevování nových informací o zemích a školách zapojených do projektu. Tento projekt jsme podávali v únoru 2009. Naše národní agentura (NAEP) posuzovala všechny možné detaily  a nakonec vše schválila. Projekt partnerství nabízí učitelům a žákům pracovat na společných tématech, o která se zajímají.

Na tomto projektu spolupracovalo 8 škol z různých zemí. Pouze 4 školy tento projekt získaly. Jde o školu z Německa (Wuppertal), z Anglie (Chester le Street), ze Španělska (Granada) a naše škola ze Staré Vsi. Tento projekt trval do června 2011.

Tématem tohoto projektu je: BARVY, TVARY, EMOCE. Společně jsme se dohodli, že téma  upravíme na  obrázky ze 4  ročních  období, doplněné vyjádřením emocí a pocitů, které vyvolávají.

První naše schůzka se konala v Anglii, kde jsme de dohodli, jakým způsobem budeme tento projekt naplňovat, jak zapojíme žáky a jak budeme dále prezentovat naši práci. Tato schůzka se konala v listopadu 2009. Tady jsme si také dohodli termíny dalších návštěv. V únoru 2010 (v době jarních prázdnin) jsme se vydali do Německa. S sebou jsme vezli výtvarné práce našich dětí na téma zima, do kterých byly vepsány emoce. V Německu jsme vytvořili zimní mandalu (což je propojení obrazů v daném kruhu, musí se zde objevit určitá návaznost a opakování témat, obrazců apod.), práce rozdělili a vyměnili s ostatními zeměmi. Díky tomu si může každá škole u sebe vytvořit společnou mandalu 4 zemí na stejné téma. Tato mandala bude dále doplněna dalšími ročními obdobími.  Pro nás kantory je velmi užitečné si  při společných návštěvách uvědomit rozdíly ve školách, způsobu vyučování, vybavení v těchto zemích. Máme konečně s čím srovnávat a posoudit, co je u nás lepší či horší. Byli jsme velmi překvapeni vstřícností anglických, německých i španělských kolegů a přátelskou atmosférou při našich návštěvách. Velmi dobře se nám spolupracuje a uvědomujeme si, jak je důležité umět nějaký světový jazyk.

Odkazy: Fotopříhěh 1             Fotopříběh 2                Kalendář                  Slovník emocí a pocitů

Anglie – 1. výjezd, Anglie – Durham, New Castle a Chesteer – domluva spolupráce a návštěva tamní základní školy – děti 5 – 10 let

2. výjezd – Wuppertal – Německo – 23.-26. 2. 2010, návštěva základní školy – opět jen I. stupeň. Práce na mandale s názvem “Čtyři roční období” – střed mandaly bude tvořit zima. Průměr kruhu je 1 metr. Všechny země tedy vytvořily svoůj kruh a pak nás čekala chvilka napětí. Bylo zapotřebí jednotlivé mandaly rozstříhat na 4 čtvrtkruhy a poté je opět složit k sobě. Tentokrát již jeden kruh obsahoval obrázky zimy ze všech čtyř zemí. A to je teprve začátek. Budou přibývat další roční období a celková mandala bude mít v průměru 340 cm.

3. výjezd – Granada – Španělsko – 16.-19. 5. 2010
V Granadě panovalo nádherné počasí. K naší mandale jsme přidali další období – jaro – obrázky i pocity dětí. Viděli jsme také historickou část Granady – Alhambru a tradiční španělský tanec flamengo v podání těch nejmenších amatérů i zkušených profesionálů.

Setkání ve Staré Vsi nad Ondřejnicí 14. – 18. 11. 2010

5. zastavení u našeho projektu – opět ve Španělsku – Granadě (16. – 19. 2. 2011)
Opět v Granadě – tentokrát v jiném období, přivítalo nás docela pěkné počasí, druhý den se velmi ochladilo a pršelo, ale další dny nám to španělské počasí vynahradilo nádhernými 15º C a modrou oblohou. Ve škole jsme dokončili poslední mezikruží naší mandaly, zhlédli připravené představení dětí o Zemi a navštívili nádherné muzeum, které děti využívají k výuce přírodovědy, fyziky, chemie apod. Výsledek celé mandaly již máme, je vystavená v naší škole. Teď pracujeme na slovníku pocitů, který si vyměníme v Německu. Tím náš projekt zakončíme a budeme zvažovat navazující pokračování.

Comenius Week 2. 5.-6. 5. 2011
V rámci týdne s Comeniem jsme pro žáky školy uspořádali prezentaci celého projektu Comenius – Barvy, tvary, emoce prostřednictvím společné besedy a zhlédnutí fotografií ze společných aktivit. Akci jsme doplnili o znalostní soutěž “Poznáváme partnery projektu”, oceněnou pohlednicemi z navštívených míst. Dále proběhlo vyhlášení školní soutěže fotopříběh – “Co mi přinesl Comenius”. Nejlepší práce budou zaslány do soutěže, vyhlášené Comeniem. Společně s výstavou ručních prací našich dětí se mohou rodiče seznámit s dokumentací celého průběhu našeho projektu, která je umístěna na chodbách školy. Redaktorky školního časopisu Dušanovy zápisky připravily rozhovor s koordinátorkou a účastníky projektu, který vyjde v posledním čísle časopisu.

Konečná mandala projektu – čtvero ročních období

Poslední setkání ve Wuppertalu – 22.-25. 5. 2011
Poslední setkání bylo báječné, ale i smutné. Žáci německé školy si připravili živou mandalu s tématem čtyř ročních období, doplněnou krátkým vystoupením. Všechny země daly dohromady slovník emocí a pocitů.
Bohužel, je konec. Budeme vzpomínat na krásná setkání a práce, které vytvořili děti různých zemí.