Dějepisná olympiáda

Letošní 47. ročník ročník Dějepisné olympiády má název To byla první republika aneb Československo v letech 1918 – 1938. Celkem 16 úkolů letošního tematického zaměření v sobě skrývalo jeden výrazný problém: se samotným tématem se žáci při výuce dosud setkali pouze okrajově. Přesto se někteří žáci vypořádali s tématem velmi dobře díky samostatné přípravě a zájmu o dané téma, jak o tom svědčí zisk 50 bodů z celkově 65 možných u vítěze. Soutěž proběhla 24. 11. 2017, práci odevzdalo celkem 12 řešitelů z 8. a 9. třídy.

Blahopřání patří suverénnímu vítězi – Jakubu Přichystalovi (9.A), dále také stříbrnému medailistovi Martinu Palagyimu (8.A) a bronzové Adéle Onderkové (9.A). Výsledky