Školní kolo soutěže v cizích jazycích – jazyk anglický

Dne 1. 2. 2018 se uskutečnilo školní kolo soutěže v cizích jazycích – jazyk anglický.

V kategorii I. A  ( žáci 6. a 7. ročníku ) soutěžilo 17 žáků a v kategorii II. A ( žáci 8. a 9. ročníku ) soutěžilo 17 žáků, kteří prokazovali své znalosti společně  v poslechové části a dále se již jednotlivě věnovali konverzačním tématům. Všichni žáci byli velmi šikovní a pro porotu bylo těžké  vybrat toho nejlepšího. V kategorii I. A zvítězil Jan Červenka, žák 7. třídy, na druhém místě se umístil Jakub Kubíček, žák 6. třídy, na třetím místě Dominik Chalupa, také žák 6. třídy. V kategorii II. A zvítězil Patrik Rohel, žák 8. třídy, druhé místo obsadily Michaela Košťálová, Barbora Němcová, žákyně 9. třídy, a Michaela Daňová, žákyně 8. třídy. Na třetím místě se umístil Michal Jančák, žák  9. třídy. Všem žákům děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme. V okresním kole v Ostravě dne 12. 2. 2018 nás budou reprezentovat Jan Červenka a Patrik Rohel. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.