Recitační soutěž

V pondělí 19. 2. 2018 proběhlo školní kolo recitační soutěže žáků 1. a 2. stupně. Všichni recitátoři předvedli zdařilá vystoupení a zaslouží si velikou pochvalu.

I. stupeň: Na nejvyšších stupíncích se umístili tito žáci: 1. místa obsadili ve svých kategoriích Amálka Holaňová, Daniel Mrkvica, Anička Lichnovská. 2. místa vybojovali Viktorka Hýlová, Kryštof Palička, Dita Zimová, Filip Janošec. 3. příčka patří Elen Korbelové, Aničce Velímové, Veronice Hýlové, Štěpánce Nyklové, Matouši Filgasovi, Kláře Palagyiové, Maxmiliánu Ďatkovi. Všem blahopřejeme! Foto

II. stupeň: Žáci 6.-9.tříd v příjemné atmosféře recitovali své básně. Pěkné umělecké zážitky byly vyhodnoceny členy poroty. Pořadí je následující:

kategorie (6.-7. tříd) 1.místo: Michaela Daňová; 2.místo: Tereza Jančáková, Adéla Pavliňáková; 3.místo: Klaudie Borůvková

kategorie ( 8.-9. tříd) 1.místo: Elen Hynečková, Karolína Daňová; 2.místo: Bára Hranická, Matyáš Palička; 3.místo: Jakub Přichystal, Vilém Hýl

Vítězům blahopřejeme a děkujeme všem za pěkné výkony. Poděkování patří p. uč. Staňkové a Dlouhé za organizaci soutěže. Foto