Dušan má Xixu a Xixa má talent – 28. 3. 2018

Devátý ročník tradiční soutěže Dušan má Xixu a Xixa má talent je minulostí. Letos poprvé jsme soutěžili ve třech kategoriích: jednotlivci, páry a skupiny. Máme ve škole mnoho šikovných žáků, ale jen ti nejodvážnější předvedli své výkony před publikem a porotou. Mohli jsme vidět tanec, zpěv, recitaci, chemické pokusy, hru na klavír či skupinové formace mažoretek. Porota ve složení: Jakub Klysz (9. A), p. uč. Lucie Pilátová, pan ředitel Pavel Plečka, paní uklízečka Lenka Straňánková ohodnotila výkony všech zúčastněných a stanovila tato pořadí:

Kategorie jednotlivci:

  1. místo Natálie Štegnerová – zpěv, 2. místo Štěpánka Nyklová – zpěv a Jakub Přichystal – recitace; 3. místo Sandra Sedláčková – recitace a Oliver Otáhal – chemické pokusy

Kategorie páry – na prvních třech místech se umístila taneční vystoupení:

  1. místo Kateřina Dostálová a Michal Hrabovský; 2. místo Vanesa Bujnochová a Daniel Kováč; 3. místo: Barbora Čejková a Vanesa Bujnochová, Bára Janoštíková a Barbora Buchtová

Kategorie skupiny:

  1. místo – tanec Sabina Bujnochová, Natálie Novobilská a Julie Špidlová; 2. místo – 2. třída – pohádka; 3. místo mažoretky mladší i starší

Všem účinkujícím patří velká pochvala za odvahu a přípravu svých vystoupení. Poděkování patří i konferenciérům Báře Hranické a Standovi Šebestovi, technikům Ondrovi Švestákovi, Antonínu Holaňovi a Filipu Šrubařovi a paní učitelce Nyklové za doprovod některých vystoupení.

Příští ročník by měl být tedy jubilejní, ale potřebuje soutěžící. Takže už nyní můžete přemýšlet, s čím zazáříte v 10. ročníku. Foto