Projektový den – Historické osobnosti

Dne  30. 4. 2018 jsme navázali na výstavu historických osobností v naší škole a připravili pro žáky projektový den se stejným názvem. Hlavním cílem a záměrem projektu bylo další seznámení a aktivizace poznatků o životě významných osobností českého nárada, práce s textem, vyhledávání informací, přepis slov podle hlaholice, starší žáci shromaždovali a připravovali ve skupinách prezentace o významných osobnostech. Projektový den jsme zakončili návštěvou zámeckého parku, kde jsme měli možnost zhlédnout výstavu bojové techniky u příležitosti akce “Bojovou cestou 1. československé tankové brigády”. Foto 1  Foto 2