Zápis ze schůze rodičů ze dne 6. listopadu 2018

 1. Vedoucí paní učitelka řešila kvalitu dopravu dětí MŠ a dle ankety mezi předškoláky se rodiče dohodli, že upřednostní kvalitnější autobusy a rozdíl v ceně rodiče uhradí.
 2. Možnost odhlašovat obědy přes E-stravu lze pouze předchozí den. Ve výjimečných případech lze odhlásit stravu emailem do 7 hod. ráno téhož dne. Pokud se jedná o plánovanou akci školy (lyžařský kurz, adaptační kurzy…) nemají děti možnost využít cenu dotovaného oběda – vyplývá z vyhlášky o školním stravování.
 3. Sběr papíru je dobrovolný a výtěžek využívá celá škola = VŠECHNY DĚTI. Je vyhodnocena třída s největším odevzdaným množstvím papíru a dostává body do celoroční soutěže tříd. Výherce soutěže (třída) dostává na konci školního roku dort. MŠ dostává peníze za odevzdaný sběr zvlášť.
 4. Školní ples se bude konat 1. 3. 2019. Hudbu potvrdil p. Habernal.
 5. Organizační schůzka plesu se bude konat 22.1.2019 v 16.30h. Zúčastnit se schůzky mohou VŠICHNI RODIČE, kteří jsou ochotni se do organizace plesu zapojit. Již několik let se do těchto příprav a samotné realizace zapojují hlavně třídní důvěrníci, proto chceme požádat o pomoc s organizací plesu ostatní rodiče. Výzva pro rodiče bude i na stránkách školy.
 6. Ředitelka školy informovala o zařizování hudebny a poděkovala za finanční pomoc a kontakty na řemeslníky, kteří se na vybavení podílejí.
 7. Obec plánuje projekt na zvýšení počtu parkovacích míst pro MŠ.
 8. Rodiče žáků z MŠ si stěžovali, že obyvatelé bytů nad školkou venku kouří.
 9. Škola apeluje na rodiče, aby 7.25 h byly děti už ve škole.
 10. Dne 30.11.2018 se uskuteční „Malý vánoční jarmark“ s kulturním programem ve školní jídelně od 15.00 do 16.15 hod.
 11. Mezinárodní vánoční koncert se uskuteční dne 20.12.2018 s účastí hostů ze Slovenska a Polska. Na obě školní akce jsou všichni srdečně zváni.

 

Přítomni:

Mgr. Yveta Kunzová, Mgr. Olga Machačová, Mgr. Zuzana Stejskalová, MVDr. Jitka Rohelová (9.A), Diana Kraus (8.A), Sylvie Chalupová Maxová (7.A), Lenka Čejková (6.A), Mgr. Monika Štegnerová (5.A), Ing. Václav Šmýra (4.A), Eliška Petrošová (4.B), Ing. Petra Paličková (3.A), Ing. Pavel Raška (2.A), Marian Nykel (2.B), Veronika Kunčárová (1.A), Pavlína Šperlínová (vz. Berušky), Renáta Pecháčková (Sluníčka), Ing. Lenka Špidlová (Hvězdičky)

Zapsala Lenka Čejková, člen spolku, dne 6.11.2018.