Recitační soutěž II. stupeň

Dne 18.2.2019 se uskutečnilo na naší škole školní kolo recitační soutěže žáků 6.-9. tříd, kterého se zúčastnilo 16 recitátorů ( 8 chlapců a 8 děvčat). Soutěž probíhala v příjemné atmosféře, všichni přednášející byli za svůj výkon odměněni potleskem a malou sladkostí. Porota závěrem stanovila pořadí vítězů.

I. kategorie ( 6. -7. tř.) 

  1. Filip Janošec
  2. Daniel Slaný
  3. Jan Bohoněk a Samuel Šmýra

II. kategorie ( 8.- 9.tř.)

  1. Karolína Daňová, Martin Palagyi
  2. Adéla Pavliňáková
  3. Tereza Jančáková, Adam Kučera

Vítězům blahopřejeme a všem ostatním děkujeme za jejich účast. Foto

                                                                                                                                 Zd. Dlouhá