Letem světem – I. ročník – Afrika

Dne 26. 3. se naší škole uskutečnil 1. ročník projektu Letem světem, v kterém jsme se rozhodli postupně poznávat jednotlivé světadíly. Prvním z nich byla Afrika. Od rána hrála v rozhlase africká hudba, žáci se v jednotlivých třídách nejdříve seznámili s tématem a pak začali tvořit. Někteří poznávali přírodu Afriky, masky, domorodé obyvatelstvo, styl oblékání, africké rytmy, jídlo … Svoji práci pak všichni odprezentovali před ostatními žáky. Atmosféru Afriky dotvořilo určitě i vystoupení rodilých mluvčích, kteří děti seznámili s životem v Africe, odpověděli na zvídavé otázky a pak si s nimi zatančili africké tance. Den v Africe byl skvělý a těšíme se na příští rok – třeba v Asii… Foto I. stupeňFoto 2. stupeňRozhovorVideo

Zuzana Stejskalová