Rozdělení žáků do oddělení školní družiny

Ve školním roce 2021/2022 jsou žáci školní družiny rozděleni následovně:

1. oddělení – navštěvují žáci s registračním číslem:                                                                                                       

2 3 21 27 7 17 29 18 19 20
23 92 15 14 13 12 73 9 28 44
88 45 82 40 76 47 51 71 70 46

vedoucí vychovatelka – Jana Klečková

2. oddělení – navštěvují žáci s registračním číslem:   

1 4 5 6 8 10 22 16 26 24
11 25 93 75 37 35 30 33 72 36
77 38 34 39 84 31 32 83 69 80

vychovatelka – Anita Golková

3. oddělení – navštěvují žáci s registračním číslem:

94 50 48 74 49 91 42 78 41 81
95 43 52 87 90 86 79 53 54 55
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
66 85 89 67 68  

vychovatelka – Alena Klečková

3. oddělení školní družiny se nachází v budově B, v 1. patře, naproti MŠ.                                                                                                                              

Jana Klečková – vedoucí vychovatelka