Nový školní rok ve školce

Milí rodiče,

vítáme Vás i Vaše děti v novém školním roce 2021/2022. Věříme, že to bude dobrý rok, že nebudeme nuceni provoz naší školky z hygienických důvodů přerušit a budeme moci dětem dopřát hodnotné celoroční vzdělávání i zajímavé doplňkové kulturní, sportovní a poznávací akce. Přejeme hlavně nejmladším Beruškám, aby se brzy a úspěšně na školku adaptovaly, aby bylo co nejméně slziček a aby co nejdříve poznaly, že ve školce je jim dobře. Všem dětem přejeme, aby se jim ve školce líbilo a dařilo a aby Vám, rodičům, dělaly radost. Všechny paní učitelky, paní asistentky, kuchařky a paní školnice pro to udělají, co je v jejich silách. 

Mgr. Olga Machačová – zástupce ředitele pro mateřskou školu