Informace z Broučků

Plán akcí na měsíc prosinec pro mateřskou školu

3. 12. 2021 Mikulášská nadílka pro děti ve třídách
2. – 3. týden v rámci jednotlivých tříd společné pečení vánočního cukroví
2. – 3. týden Den v přírodě – Stromeček pro zvířátka – výprava do lesa a zdobení stromečku pro lesní zvěř a ptáky
22. 12. 2021 Vánoční nadílka ve třídách u stromečku – v dopoledních hodinách 
23. – 31. 12. Vánoční prázdniny – MŠ uzavřena

Poděkování rodičům za sponzorské dary

Mateřská škola děkuje mamince Mariky Šperlínové (Sluníčka) za zakoupení didaktických pomůcek pro děti a dále mamince Klárky Kyasové  za poskytnutí vitaminových přípravků Rakytníček pro všechny děti ze třídy Sluníčka na tříměsíční kůru pro zlepšení imunity. Velmi si toho vážíme. Zároveň chceme poděkovat všem rodičům za další příspěvky pro děti, ať už je to med pro všechny třídy (dědeček Honzíka Müllera), nebo ovoce pro děti, materiál na tvoření s dětmi a podobně. DĚKUJEME !!!        

Plán akcí pro mateřskou školu na listopad

1. 11. 2021 Návštěva výstavy Zahrádkářů v dopoledních hodinách, některé třídy spojí výstavu s návštěvou hřbitova
2. 11. 2021 Dušičky – návštěva hřbitova v dopoledních hodinách
3. 11. 2021  Kouzelník Aleš – vystoupení (třídy Berušky a Broučci v 9:00, třídy Hvězdička a Sluníčka v 10:15)
22. 11. 2021 výukový program Chemické pokusy pro nejmenší ve Velkém světě techniky ve Vítkovicích (Berušky a Broučci), odjezd od školky asi v 8:15 – termín i čas odjezdu se může změnit podle aktuálních pokynů organizátorů, rodiče budou včas informováni 
25. 11. 2021 výukový program Programování pro nejmenší ve Velkém světě techniky (Sluníčka a Hvězdičky), odjezd od školky asi v 8:15 – termín i čas odjezdu se může změnit podle aktuálních pokynů organizátorů, rodiče budou včas informováni 
26. 11. 2021 Vánoční focení dětí ve třídách
26. 11. 2021 Rozsvícení vánočního stromu, Vánoční jarmark – vystoupení dětí ze třídy Sluníčka, prodej vánočních výrobků dětí ze školky

Plán akcí pro mateřskou školu na říjen 2021

1. polovina října  Drakiáda – pouštění draků s dětmi v rámci jednotlivých tříd během dopoledního pobytu venku
22. 10. 2021 Výstava chovatelů – děti z MŠ navštíví výstavu v objektu monobloku v dopoledních hodinách
3.- 4. týden v říjnu   Den v přírodě pro třídy Berušky, Broučci, Hvězdičky a Sluníčka, termín bude upřesněn podle aktuálního počasí na nástěnkách jednotlivých tříd i na webu školy
25. 10. 2021  Akce pro rodiče s dětmi – Ukládání broučků k zimnímu spánku (začátek v 17:00 na prostranství před budovou MŠ Nad Zámkem)
27. 10. a 29. 10. 2021 Omezený provoz v MŠ z důvodu podzimních prázdnin – podle zájmu rodičů o docházku dětí do MŠ v těchto dnech budou otevřeny dvě nebo tři třídy.