Plán akcí pro mateřskou školu na říjen 2021

1. polovina října  Drakiáda – pouštění draků s dětmi v rámci jednotlivých tříd během dopoledního pobytu venku
22. 10. 2021 Výstava chovatelů – děti z MŠ navštíví výstavu v objektu monobloku v dopoledních hodinách
3.- 4. týden v říjnu   Den v přírodě pro třídy Berušky, Broučci, Hvězdičky a Sluníčka, termín bude upřesněn podle aktuálního počasí na nástěnkách jednotlivých tříd i na webu školy
25. 10. 2021  Akce pro rodiče s dětmi – Ukládání broučků k zimnímu spánku (začátek v 17:00 na prostranství před budovou MŠ Nad Zámkem)
27. 10. a 29. 10. 2021 Omezený provoz v MŠ z důvodu podzimních prázdnin – podle zájmu rodičů o docházku dětí do MŠ v těchto dnech budou otevřeny dvě nebo tři třídy.