Vítání podzimu aneb Dýňobraní s maskou – 10. 10. 2017

Sychravé počasí nebránilo tomu, abychom se společně, tedy i s rodiči, sešli na tradiční akci. Chodby přízemí byly zcela zaplněny. Zdobily se dýně, žáci 9. třídy se opět vzorně postarali o soutěže a organizaci, nechyběla ani strašidelná stezka odvahy, na kterou se žáci hodně těšili. Vyhlášení nejpěknějších dýní a masek bylo velice obtížné, pochvalu si zaslouží všichni, kdo přišli a zapojili se do aktivit. Paní kuchařky připravily pro návštěvníky dobroty. Zásilku dýní obstaral opět pan Petroš. Všem organizátorům, ale i návštěvníkům patří velká pochvala. Děkujeme za společně strávené odpoledne.