Výstava spolků na staroveském zámku

V týdnu od 9. 10 do 13. 10. žáci naší školy navštívili výstavu spolků (zahrádkáři, chovatelé, rybáři, včelaři a jezdecký klub) v Informačním centru v našem staroveském zámku. Nejlákavější bylo velké akvárium umístěné v chodbě zámku, kdy si žáci mohli vyzkoušet určit naše říční ryby.