Velká cena malých zoologů

Dne 12.9. 2018 se 5 sedmičlenných družstev vybraných žáků ze 4. a 5. tříd zúčastnilo tradiční soutěže Velká cena malých zoologů, letos s tématem “Česká louka”. Tuto akci každoročně organizuje ZOO Ostrava a je o ni velký zájem.

Žáci během stanovené trasy plnili na jednotlivých stanovištích zadané úkoly z oblasti prvouky a přírodovědy a snažili se dostat do cíle co nejrychleji. Dětem se akce velmi líbila, byly velmi spokojené s ozvláštněním výuky a těší se na další ročník této soutěže. Foto  Autor S. Janečková