Adaptační kurz – 6. ročník – Již potřetí …

… ve dnech 13. – 14. září 2018 absolvovali žáci 6. ročníku adaptační kurz ve Staré Vsi u Rýmařova, pořádaný agenturou STAN  (Special Team for Adventure in Nature). Ve čtvrtek nám přálo krásné slunečné počasí, kdy si všichni vyzkoušeli horolezeckou stěnu. Někteří zdatní vylezli v lanovém centru až do třetího patra – do cíle. Odvážlivci si mohli „skočit“ z dvacetimetrové výšky. Během těchto aktivit vládla bezvadná atmosféra plná podpory, nadšení a humoru. Ve večerních hodinách jsme navštívili nedaleký les, kde jsme stavěli „příbytky pro zvířátka“.

 V pátek od rána lilo, po skupinkách jsem navštívili nedaleký krytý bazén. Stmelovali jsme kolektiv týmovými hrami. V pátek odpoledne po veselé cestě domů ze Staré Vsi u Rýmařova do Staré Vsi nad Ondřejnicí jsme se s úsměvem a mnoha zážitky rozcházeli domů.  Foto     

 Mgr. J. Boháčová