Vítání podzimu se zvířátky

Úterní, již chladivé odpoledne, strávila řada rodičů se svými ratolestmi ve vestibulu naší základní školy. Společná akce pro rodiče a děti ze základní a mateřské školy se stala v našem plánu akcí již tradicí. Společné vydlabávání dýní, soutěže pro děti, posezení u malého občerstvení, malování na obličej, nácvik grafomotoriky pro děti, to vše přispělo k pěkné odpolední atmosféře. Také žáci 9. třídy mají svou první organizaci takto velké akce za sebou. A nezklamali. Převlečeni za zvířátka roztančili spolu s ostatními celý vestibul. Vybrat nejkrásnější dýni byl opravdu oříšek. Přesvědčit se můžete sami na přiložených fotografiích. Poděkování patří nejen celému kolektivu ZŠ a MŠ, ale také vám rodičům. Bez vás by celá organizace byla k ničemu. Díky také panu Petrošovi za poskytnutí nádherných dýní. Foto