Přírodovědný klokan

Dne 9. 10. 2018 se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan, kde se museli poprat s otázkami z přírodopisu, matematiky, fyziky, chemie a zeměpisu. Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Děkuji všem účastníkům a gratuluji prvním třem nejlepším řešitelům z naší školy: Vilému Hýlovi, Adamovi Kučerovi a Richardu Chvostkovi.

V posledním říjnovém týdnu nám byly sděleny výsledky z celého kraje. Po statistickém srovnání se náš žák Vilém Hýl z 9. třídy umístil na krásném 7. místě z celkového počtu 878 řešitelů. GRATULUJEME.   

  Dohnalová Šimečková Eva