Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

Školní kolo této soutěže proběhlo ve středu 14. 11. 2018. Zúčastnili se jí žáci 9. třídy. Jednalo se o písemný test z chemie a celkem mohli získat 60 bodů. Nejlepším řešitelem s celkovým počtem bodů 49 se stal Vilém Hýl, na druhém místě se umístil Marcel Kováč a na třetím Vojtěch Kaczmarz. Tito žáci postupují do druhého kola, které se bude konat 12. 12. 2018 v prostorách SPŠCH Ostrava. Gratulujeme k úspěchu a přejeme hodně štěstí v kole druhém.

Eva Dohnalová Šimečková