Výsledky sběrové akce

První sběr starého papíru proběhl v prvních listopadových dnech. Celkem bylo nasbíráno  7 453 kg a všem, kteří se zúčastnili, patří poděkování a velká pochvala.  Zvláštní poděkování patří žákům osmé a deváté třídy, kteří pomáhali těchto 7 453 kilo naložit a odnosit. ZŠ odevzda 5123 kg a MŠ 2 330kg. Výsledky: na 3. místě se umístila třída 2. A s 617 kg, na 2. místě 7. třída, která nasbírala 669 kg. Na prvním místě je třída 5., která nasbírala neuvěřitelných 934 kg. Tato soutěž je součástí celoroční soutěže o nejaktivnější třídu. Peníze z akce budou použity na výtvarné potřeby pro žáky školy.