Mladý chemik ČR – okresní kolo

Dne 12.12. 2018 se naši žáci 9. ročníku V. Hýl, M. Kováč a V. Kaczmarz zúčastnili okresního kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR v Ostravě na Střední průmyslové škole chemické. Každým rokem soutěžících přibývá, letos byl celkový počet 221. Soutěž byla tentokrát zaměřená na prvky, sloučeniny a jejich reakce, atom a molekuly, směsi, skupenství látek. Kluci museli zapátrat v paměti a vzpomenout si na učivo začátku 8. ročníku. Moc se jim to povedlo. Všem třem děkujeme za účast a Marcelovi Kováčovi gratulujeme za umístění v horní polovině výsledkové listiny.