Vánoce s přáteli

Na advetním věnci hořela 3. svíce a my jsme se dne 20. 12. 2018 sešli ve staroveském kostele u příležitosti vánočního koncertu. Tentokráte s přáteli ze slovenské Rakové a polské Twardorzeczky. Dopoledne proběhlo vystoupení pro žáky školy a odpoledne pro veřejnost. Vystoupení všech tří zemí bylo kouzelné. Všechna vystoupení navodila krásnou atomosféru nadcházejících Vánoc. Zaplněný kostel na závěr ve stoje ocenil nejen úsilí, snahu a čas věnový nácviku koncertu, ale také závěrečné veřejné rozloučení všech zemí s bývalým panem ředitelem P. Plečkou, neboť právě on stál u zrodu této mezinárodní spolupráce. Děkujeme všem rodičům, přátelům školy za podporu tohoto koncertu.

Poděkování patří celému kolektivu ZŠ a MŠ včetně kuchařek a správních zaměstnanců, kteří se na zdárném průběhu celé akce podílelí. Foto  Video