Recitační soutěž I. stupně

Dne 25. 2. 2019 proběhlo školní kolo recitační soutěže žáků 1. stupně. Ve třech kategoriích soutěžilo celkem 31 dětí z 1. – 5. ročníku. Mezi prvňáčky se na třetím místě umístil Jakub Lyčka, druhé místo obsadili Elen Štěpánová a Bruno Jankovič a vítězkou se stala Eliška Buchtová. V kategorii druhých a třetích tříd se umístili tito žáci: 3. místo Anna Janošcová, 2. místo Hynek Boháč a zvítězila Viktorie Hýlová. Mezi nejstaršími žáky 4. a 5. tříd vynikli na 1. místě Natálie Štegnerová a Maxmilián Ďatko, 2. místo obsadili Daniel Mrkvica a Matěj Bartoš a třetí pozice patří Matouši Filgasovi a Michalu Hrabovskému. Všem soutěžícím patří velké uznání za předvedené výkony. Foto