Kostkoviště

Zejména žáci I. stupně mají možnost nejen o přestávkách využívat kostkoviště, kde podle své fantazie vytváří stavby z různých tvarů. Kostkoviště je plně celodřevěné, jeho rozměry jsou 1,20 ×1,20 m. Je také výbornou pomůckou pro prostorovou představivost. Foto