Velká cena malých zoologů

Dne 11.9. 2019 se 5 sedmičlenných družstev vybraných žáků ze 4. třídy a 5. tříd zúčastnilo tradiční soutěže Velká cena malých zoologů, letos s tématem “ Domestikace a domácí zvířata v Zoo Ostrava (Domestikace obecně; předci domácích zvířat; vzhled, stavba těla, chování, způsob života, chov a užitkovost domácích zvířat chovaných v Zoo Ostrava včetně druhů netypicky domácích, ale využívaných člověkem – např. slon)”. Tuto akci každoročně organizuje ZOO Ostrava a je o ni velký zájem.

Žáci během stanovené trasy plnili na jednotlivých stanovištích zadané úkoly z oblasti prvouky a přírodovědy a snažili se dostat do cíle co nejrychleji. Dětem se akce velmi líbila, byly velmi spokojené s ozvláštněním výuky a těší se na další ročník této soutěže. Foto

Sylva Janečková

Všechna družstva je třeba velmi pochválit, neboť z celkového počtu 63 družstev se čtyři naše družstva umístila do 21. místa. Nejlepšího výsledku – 5. místo –  dosáhlo družstvo s názvem Krvelační aligátoři a zajistilo si postup do finálového kola soutěže, které se uskuteční v pátek 27.9. Děkuji za reprezentaci školy a držíme palce ve finálovém kole.

Yvetta  Kunzová