Renesanční den

Sobota 14. září patřila zájemcům o historii zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Mezi bezmála dvěma stovkami návštěvníků bylo i mnoho dětí školou povinných ze Staré Vsi a okolí, které se mohly povozit na historickém kolotoči, zastřílet si z luku či kuše, ale také vyzkoušet zpracování vlny nebo drátenictví. Děti rády soutěží, a tak pro ně organizátoři připravili soutěže, ve kterých si mohly vyzkoušet své výtvarné dovednosti. Ti menší pochopitelně pod dohledem nebo i odborným vedením svých rodičů. A musíme uznat, že výsledek jejich společného snažení stál za to.

Centrem pozornosti začínajících malířů bylo vyobrazení staroveského renesančního klenotu, zámku. Také mladí keramici vykouzlili z hlíny podoby zámku, které mohly být vyhodnoceny teprve nyní, tedy po vyschnutí a následném vypálení zhotovených výtvorů. Nejsnaživější mladí výtvarníci byli za své krásné výtvory ohodnoceni drobnými cenami.

Kdo si odnesl ocenění? Dokonce v obou kategoriích zvítězily Viki Petrošová, Elen Štěpánová a Lucie Lochmanová. Keramický zámek dále nejlépe vymodelovali Klára Urbánková, Anika Pavlosková, Marek Polášek a předškolák Vojtěch Polášek, s kresbou uspěli i Simona Jančáková a Daniela Hrebíčková. Gratulujeme!

Renesanční den byl součástí mezinárodního programu česko-slovenské spolupráce Poznáváme historii v rámci programu Interreg V-A, Fondu malých projektů. Foto 

Mgr. Jaromír Chvostek