Adaptační kurz

Od 17.9. do 19.9. 2019 se naši žáci 6.třídy zúčastnili adaptačního kurzu ve Spálovském mlýně v doprovodu výchovné poradkyně E. Dohnalové a třídní učitelky Z. Dlouhé. Tento kurz měl přispět k utužení kolektivu dětí a k upevnění vzájemných vztahů ve třídě. 

Ve Spálovském mlýně nás přivítaly dvě mladé instruktorky. Byly to opravdu profesionálky, dokázaly děti zaujmout od rána až do večera. Po celý pobyt si pro ně připravily mnoho kolektivních her a soutěží, do kterých se naši šesťáci aktivně a s velkým nadšením zapojovali a společně tak zažívali sladká vítězství, ale i hořké prohry.

K závěru kurzu patřilo i jeho hodnocení – téměř všechny děti hodnotily pobyt nejvyššími body. Při loučení se skvělými organizátorkami her a úkolů pak nechyběly ani slzičky. Také my jsme byly s náplní, ubytováním i jídelníčkem kurzu velmi spokojeny. Děkujeme skvělým instruktorkám a chválíme i naše šesťáky. TAK ZASE PŘÍŠTĚ!!! Foto

E. Dohnalová Šimečková, Z. Dlouhá