Zápis ze schůze výboru SRPŠ ze dne 5. listopadu 2019

  1. ŠKOLNÍ SBĚR – Díky podnětu a iniciativě členky SRPŠ byla rozšířena možnost sběru v rámci školního sběru. V průběhu CELÉHO ROKU mohou rodiče papír, železo, elektroodpad a další komodity předávat ve prospěch školy ve sběrnách ve Staré Vsi n. O. a v Krmelíně. Jen za říjen byl celkový příjem pro školu cca 3 tis Kč. DĚKUJEME všem za tuto podporu školy.
  2. POCHVALA PANU ULRICHOVI – Jménem mnohých rodičů jsme vedení školy předali pochvalu p. uč. Ulrichovi za pozitivní přístup k dětem, empatii, komunikaci, způsob motivace …
  3. Rodiče pozitivně hodnotí zlepšení průběžného a včasného zapisování klasifikace do elektronických žákovských knížek.
  4. Organizační nesrovnalosti v družině u p. uč. Plečkové byly vyřešeny.
  5. Hudba na ples je zajištěna a termín plesu 21. 2. 2020 potvrzen.
  6. Vedení školy navrhlo, že v rámci VV a PČ se děti zapojí do výzdoby plesu, což SRPŠ uvítalo. Výrobky dětí budou ozdobou plesu a ty nejpovedenější budou z finančních prostředků SRPŠ oceněny.
  7. Organizační schůzka plesu bude 7. 1. 2020 v 17 h. Na tuto schůzku ZVEME VŠECHNY RODIČE, kteří by chtěli být nápomocni při organizaci plesu. Přispěli by takto k dalšímu finančnímu výnosu, který je vždy použit na zlepšení vybavenosti učeben či školních potřeb pro VŠECHNY žáky.
  8. LAXNÍ PŘÍSTUP OBCE – Budova školy vyžaduje průběžné investice. Obec, jakožto zřizovatel je za jejich zajištění zodpovědná. Vedení školy dle názoru SRPŠ nemá ze strany obce dostatečnou informovanost o prioritách a termínové rozvaze jednotlivých investic. Např. střecha souvisí přímo s bezpečností dětí a zaměstnanců školy. K jejím nutným opravám nemá vedení školy žádnou konkrétní informaci. Budeme se snažit prosadit školu za zásadní prioritu obce, ke které by nemělo být přistupováno tak laxně jako doposud. Posun ze strany obce očekáváme do další schůzky SRPŠ, která proběhne 7. 1. 2020.
  9. NOVÝ SPOJ DO KOŠATKY v 13.20 h – Od 15. 12. 2019 lze využít autobusového spoje od zastávky Pošta Stará Ves směr Košatka.

 

Přítomni: Anna Zahradníková (1., Broučci), Ing. Pavel Raška (3.A), Ing. Petra Paličková (4.), Ing. Václav Šmýra (5.A), Mgr. Monika Štegnerová (6.),  Lenka Čejková (7.), Sylvie Chalupová-Maxová (8.A), Ing. Lenka Špidlová (Sluníčka), Veronika Vacková (Berušky)

Mgr. Yvetta Kunzová, Mgr. Zuzana Stejskalová

Omluveni: Ing. Marian Nykel (3.B), Kamila Pavelková (8.B), Marie Javorková (5.B)

Zapsala dne 5. 11. 2019, Lenka Čejková a Ing. Lenka Špidlová