Novoroční laťka – nultý ročník

Nultý ročník Novoroční laťky ukončil první školní týden v novém roce. Jednalo se o soutěž ve skoku vysokém pro žáky 6. až 9. tříd, kteří byli rozdělení do čtyř kategorií. První kategorii tvořila děvčata šestého a sedmého ročníku, druhá kategorie patřila chlapcům šestého a sedmého ročníku. Ve třetí kategorii soutěžila děvčata osmých a devátých tříd a poslední čtvrtou kategorii zastupovali chlapci osmých a devátých tříd. Celkově se zúčastnilo téměř 40 závodníků. Skoky začaly na výšce 80 centimetrů a nejlepším skokanům se podařilo škočit neuvěřitelných 160 cm. Akce se velmi povedla a všichni účastníci i přesto, že nevyhráli, si ji užili. Foto

Stupně vítězů:

  1. Kategorie

1. Místo – Onderková Aneta, Skurňová Ivana (130 cm)

2. Místo – Aujezdská Karolína (120 cm)

      2. Kategorie 

1. Místo – Švesták Jan (140 cm)

2. Místo – Bartoš Matěj (125 cm)

3. Místo – Ďatko Maxmilián (125 cm)

     3. Kategorie

1. Místo – Onderková Nikola (140 cm)

2. Místo – Nováková Bára (125 cm)

3. Místo – Pavliňáková Adéla (125 cm)

      4. Kategorie

1. Místo – Hranický Matěj (160 cm)

2. Místo – Hanke Kryštof (160 cm)

3. Místo – Šebesta Jakub (160 cm)