Recitační soutěž – školní kolo

Dne 28. 2. 2020 se na naší škole uskutečnilo školní kolo recitační soutěže žáků 6.-9. tříd, kterého se zúčastnilo 19 recitátorů ( 8 chlapců a 11 děvčat). Soutěž probíhala v příjemné atmosféře, všichni přednášející byli za svůj výkon odměněni potleskem a malou sladkostí. Porota závěrem stanovila pořadí vítězů.

I. kategorie ( 6. -7. tř.)

1. Filip Janošec

2. Natálie Štegnerová

3. Klára Palagyiová, Veronika Slaná

II. kategorie ( 8.- 9.tř.)

1. Zuzana Bogyi

2. Michaela Daňová, Barbora Janošková

3. Adéla Pavliňáková, Samuel Šmýra

Vítězům blahopřejeme a všem ostatním děkujeme za jejich účast. Tak zase za rok!

Z. Dlouhá