ÚKOLY 16. 3. – 20. 3.

Český jazyk

 1. Naučit se skloňovat všechny vzory rodu mužského.
 2. Do sešitu školního vypracovat tato cvičení (vzhledem k tomu, že jsem měla nemocenskou, může se stát, že zadávám cvičení znovu, prosím stačí vypracovat jen jednou, díky).
 • . s. 71, 4, s. 73., cv. 11 a 12, s. 74, cv. 2 a 3, s. 75, cv. 5, 6, 7, s. 76, cv. 2, s. 78, cv. 3, s. 79, cv. 3, s. 80, cv. 3
 • Čtení nechávám na dětech, úkol – přečti 1 knihu, pracovní listy si vyzvednete ve škole, až se uvidíme, doplníte a referát do konce školního roku určitě stihnete odprezentovat.
 • Sloh – napiš, jak sis užíval (-la) své dny volna…

VLASTIVĚDA

Přečti si v učebnici s. 10

https://www.youtube.com/watch?v=TGKV84pzdco&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=9

Vypracuj pracovní list č. 1

Zapiš do sešitu:

Sámův kmenový svaz

V 7. století na Slovany útočili Avaři.

Francký kupec Sámo slovanské kmeny sjednotil a pomohl jim Avary porazit.

Vznikla tak Sámova říše s centrem na jižní Moravě.

Informace o této době se dochovaly ve Fredegarově kronice.

Po smrti Sáma jeho říše zaniká.

 

Přečti si v učebnici s. 11

https://www.youtube.com/watch?v=6IH9Ct8oRSE&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=8

(podívej se na všech 26 dílů)

Vypracuj druhou stranu pracovního listu č. 1

Zapiš do sešitu:

Staré pověsti české

Pověsti jsou příběhy z minulosti, o kterých nevíme, zda se skutečně staly.

Hodně pověstí najdeme v Kosmově a Dalimilově kronice.

Postavy z českých pověstí: Praotec Čech, Krok, Kazi, Teta, Libuše, Přemysl Oráč, Horymír, Bivoj, Ctirad a Šárka.

 

PŘÍRODOVĚDA

Přečti si v učebnici s. 34-35.

Vypracuj pracovní listy přírodověda.

Zapiš do sešitu a k měřidlům namaluj ukázku z učebnice (například pravítko, váhu, teploměr, hodiny):

Délka

 • Délku měříme délkovými měřidly (například krejčovský metr, skládací metr, pásmo, pravítko).
 • Základní jednotkou délky je 1 metr (1m).
 • Další jednotky: milimetr (mm), centimetr (cm), decimetr (dm), kilometr (km)

Hmotnost

 • Hmotnost měříme pomocí váhy.
 • Základní jednotkou hmotnosti je 1 kilogram (1kg).
 • Další jednotky: gram (g), tuna (t)

Teplota

 • Teplotu měříme teploměry (venkovní, pokojový, lékařský, digitální).
 • Základní jednotka je 1 stupeň Celsia (1°C).
 • 0°C- bod mrazu (voda se mění v led)
 • 100°C- bod varu (voda se mění v páru)

Čas

 • Čas měříme pomocí hodin.
 • Základní jednotka je 1 sekunda (1s).
 • Další jednotky: hodina (h), minuta (min)

 

MATEMATIKA

Nové učivo- písemné násobení dvojciferným číslem.

https://www.youtube.com/watch?v=2u9h67FEiEw

Vypracuj pracovní list matematika.

Do školního sešitu propočítej:

 • 85/1 (barevné příklady barevně zapiš a vypočítej do sešitu)
 • 85/2,3
 • 86/9,10,11
 • 87/18,22

GEOMETRIE

https://www.youtube.com/watch?v=OHM6BIMryVQ

Do sešitu z geometrie:

Trojúhelníková nerovnost

Opiš si růžový rámeček na straně 83, vypracuj 83/2,3

 

Pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník

https://www.youtube.com/watch?v=jRwe8tT1v6I

https://www.youtube.com/watch?v=5Tz8Rgx0h14

84/1,2,3,4,5,6

Vypracuj pracovní list geometrie.

 

ANGLIČTINA

Vytiskni, nauč se a nalep do slovníčku slovní zásobu Unit 17.

Nauč se číst v učebnici na s. 46 cvičení 1.

Nauč se zelený rámeček na s. 46 (já mám na sobě, ty máš na sobě…). Pozor, pokud má na sobě jednu věc, bude před názvem oblečení a, pokud je oblečení více (množné číslo), člen a se nedává.

V pracovním sešitě vypracuj s. 46/1,2,3 (ne b) a s. 47/4,5.

Unit 17

welcome [welkam] vítat
fashion [fešn] móda
fashion show [fešn šeu] módní přehlídka
model [modl] model, modelka
hat [het] klobouk
T-shirt [tí šet] tričko
shirt [šét] košile
sweater [swete] svetr
sweatshirt [swetšét] mikina
jeans [džíns] džíny
trousers [trauzrs] kalhoty
socks [soks] ponožky
shoes [šůz] boty
dress [dres] šaty
blouse [blauz] halenka
skirt [skét] sukně
jacket [džekit] sako
tie [taj] kravata
wear [wé] mít na sobě
She is wearing jeans. [ší is wérin džíns] Má na sobě džíny.
clothes [kleudz] oblečení