ÚKOLY NA DNY 23. 3. – 27. 3. 2020

Pondělí

Anglický jazyk

 •  umět slovíčka 19. lekce, napsat a naučit slovíčka 20. lekce

Český jazyk 

 • s. 93 do sešitu Čj – Š zapsat 2 žluté a 1 oranžový rámeček, naučit
 • čtení pokračovat v mimočítankové četbě, z čítanky přečíst s. 113, vypracovat úkoly 1, 2, zaslat mailem

Matematika – Sčítání desetinných čísel

 • str. 101/ přečti si růžový text ve cv. 1, a pak podle něj vypracuj cv. 2 a 3  do sešitu
 • str. 101/ přečti si růžový text  nad cv. 5 a pak podle něj vypracuj cv. 5  do sešitu

Přírodověda – VYTVOŘ PRACOVNÍ LIST – TRÁVICÍ SOUSTAVA

Část 1: Vytvoř POTRAVINOVOU PYRAMIDU

Na papír formátu A4 narýsuj dostatečně velký trojúhelník, rozděl ho podle vzoru v učebnici s. 61. Z letáků vystřihni potraviny a nalep do příslušných pater pyramidy.

Část 2: JÍDELNÍČEK

Na druhou stranu pracovního listu sestav jídelníček na celý den (nezapomeň na tekutiny): snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře

Vypracovaný pracovní list odevzdáš po odvolání opatření, bude hodnocen.

Na youtube.com zhlédni Byl jednou jeden život: ústa a zuby, krev, srdce, trávení …. a jiné díly soustav, které jsme již probrali.

-umět oběhovou a trávicí soustavu

Úterý

Český jazyk 

 • s. 94 napsat do sešitu oranžový rámeček, naučit

Vlastivěda 

 • přečíst v učebnici s. 7 – 32
 • naučit Olomoucký a Moravskoslezský kraj
 • připomínám zaslání zbylých referátů dle zadaných termínů, budou hodnoceny
 • internetový odkaz na procvičení zaslán rodičům e – mailem

Matematika 

 • str. 102/ přečti si růžový text nad cv. 6, a pak podle něj vypracuj cv. 6  do sešitu
 • str. 102/ 7 (nezapomeň zápis, výpočet, odpověď)

 

Středa

Anglický jazyk 

 • pracovní sešit s. 52/ 1,2,3
 • zapsat do slovníku a umět minulý čas nepravidelných sloves:

see ( si: ) – vidět………………saw ( so ) – viděl

buy ( bai ) – kupovat………..bought ( bot ) – kupoval

go ( geu ) – jít…………………..went ( went ) – šel

 • pro zopakování minulý čas: pravidelná slovesa – přípona –d, -ed, otázka pro pravidelná i nepravidelná slovesa: na začátku věty slovo did, pak podstatné jméno nebo zájmeno, dále sloveso bez přípony, dále zbytek věty, odpověď je stručná Yes, zájmeno + did. No, zájmeno + didn´t.
 • odkaz na výklad minulého času pravidelných sloves zaslán rodičům e – mailem

Český jazyk 

 • sloh: do sešitu napsat pracovní postup libovolného pokrmu v minulém čase, zaslat mailem

Matematika 

str. 102/ 11 –  vypočítej, ověř zkouškou a na dva příklady vymysli různé slovní úlohy

Využijte výukové programy na portálu Pro školy (přístupové údaje viz žákovská knížka).

 

Čtvrtek – pátek

Anglický jazyk

– umět slovíčka 20. lekce, pracovní sešit 52/4, 53/5,6, stále procvičujeme minulý čas

Český jazyk

-s.94/4 napsat ve wordu na papír – bude hodnoceno

-vypracuj pracovní list

 1. Vypiš základní skladební dvojice. Doplň koncovku minulého času.

Místo lidí dělal__těžkou práci stroje. __________________________________________Z hnízda vykukoval__malá ptáčata. ___________________________________________Pavlíka celou noc bolel__uši. ________________________________________________Děti si hrál__ na hřišti. ______________________________________________________Davy lidí se sešl__na náměstí. _______________________________________________

 1. Doplňte předpony s-, z-.

těžká __kouška, __právy o počasí, maliny __červenaly, tichý __pěv, čaj __chladl, __bíráme byliny

 1. Urči slovní druhy:

bruslení __________________včera___________________­­­­­__  jde_______________________pod______________________ ona_______________________krásný ___________________

Matematika  čtvrtek

Odčítání desetinných čísel

      str. 103/ přečti si růžový text ve- cv. 1, a pak podle něj vypracuj cv. 2 a 3  do sešitu

      str. 103/ přečti si růžový text  nad cv. 5 a pak podle něj vypracuj cv. 5  do sešitu

Matematika – pátek

GeometrieVlastnosti trojúhelníku

      str. 93/ cv. 1 – přepiš do sešitu a doplň + přečti růžový text 

      str. 93/ cv. 3 – rozhodni a narýsuj ty které jdou narýsovat

      str. 93/ cv. 4 – načrtni, narýsuj, a vypočítej obvod trojúhelníku 

Vlastivěda – pokračuj ve vypracování referátů, sleduj dané internetové stránky

Přírodověda  

Odpověz odpověz na otázky:

Kostra

 1. Jakou plní kostra funkci? 2. Vyjmenuj části horní končetiny. 3. Co pohybuje kostmi v těle? 4. Jaké znáš klouby v těle? 

Dýchací soustava

 1. Co všechno potřebuje člověk k životu? 2. Kudy se do těla dostává vzduch? 3. Který orgán umožňuje dýchání? 4. Co škodí dýchací soustavě? 

Trávicí soustava

 1. Kde se potrava rozmělňuje? 2. Zopakuj, z čeho se skládá trávicí soustava. 3. Uveď příklady jídel, které škodí trávicí soustavě.  4. Jaké látky nezbytné pro zdraví každého z nás, by měla obsahovat naše potrava? 

Oběhová soustava:

 1. Který orgán pohání krev v našem těle?  2. Co srdci škodí?  3. Kde proudí krev?  4. Znáš telefonní číslo rychlé lékařské pomoci? 

Můžeš použít učebnici, či jiné materiály, zašli emailem ve wordu.