Učivo 23.3. – 27.3.

Pondělí:

Přírodověda

Přečti si v učebnici stranu 38.

Zapiš do sešitu:

Polní plodiny

Na polích pěstujeme hlavně obilniny, okopaniny, luskoviny, olejniny, pícniny a textilní plodiny.

Obilniny

Mezi obilniny patří pšenice, žito, ječmen, oves a kukuřice.

Namaluj stavbu těla obilniny na s. 38.

Nauč se podle obrázků na s. 38 poznávat a pojmenovat správně obilniny.

 

Okopaniny

Mezi okopaniny patří řepa obecná cukrovka, řepa krmná a lilek brambor.

Z řepy cukrovky se vyrábí cukr, řepa krmná slouží jako krmivo pro hospodářská zvířata. Lilek brambor je důležitá součást naší potravy.

Namaluj a popiš obrázek řepy cukrovky a lilku bramboru na s. 38.

 

Matematika

Procvičuj písemné násobení na webu skolakov, nekonečné počítání s beruškou a vosou

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem

 

Úterý

Vlastivěda

Podívej se na Dějiny udatného národa na youtube https://www.youtube.com/watch?v=JBRT57xwMe4&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=10

Přečti si v učebnici strany 13 a 14 Velkomoravská říše. Podle textu odpověz ústně na otázky 1-6 na straně 14.

 

Napiš si zápis do sešitu:

Velkomoravská říše

Prvním státem na našem území byla v 9. Století Velká Morava. Vládl zde rod Mojmírovců.

Prvním vládcem byl kníže Mojmír.

Jeho nástupcem se stal Rastislav. Za jeho vlády přišli na Moravu roku 863 bratři Konstantin, který si pak začal říkat Cyril) a Metoděj, kteří sestavili první slovanské písmo hlaholici a při bohoslužbách používali slovanský jazyk, proto jim lidé dobře rozuměli. Díky tomu se na našem území rozšířilo křesťanství.

5. července- státní svátek oslavující Cyrila a Metoděje.

Zánik Velkomoravské říše za knížete Svatopluka kvůli nájezdům kmenů Maďarů v 10. století.

 

Vypracuj pracovní list PL vlastivěda.

 

Matematika

Procvičuj na webu skolakov nekonečné počítání s motýlem a kobylkou.

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem

Český jazyk

PODSTATNÉ  JMÉNO – rod mužský Urči vzor, urči rod mužský neživotný nebo životný.
fotbalista  
strom  
předseda  
přítel  
zrádce  
tatínek  
talíř  
pes  
krtek  
obraz  
porotce  

Středa

 Angličtina

Zopakuj si slovíčka lekce 17 a jak řekneme, že má někdo něco oblečené.

Opakování: Když říkáme, že má někdo něco na sobě, řekneme:

I am wearing socks (Já mám oblečené ponožky).

You are wearing socks (Ty máš oblečené ponožky).

He/she/it is wearing socks (On/ona/ono má oblečené ponožky).

We are wearing socks (My máme oblečené ponožky).

You are wearing socks (Vy máte oblečené ponožky).

 They are wearing socks (Oni mají oblečené ponožky).

Nauč se písničku z youtube What are you wearing? (Co máš oblečené?).

https://www.youtube.com/watch?v=KFQxBCvgx70&t=15s

 

Zapiš nebo vytiskni a nalep do sešitu vocabulary nové slovíčka ze strany 49 a nauč se je.

UNIT 18

pyjamas [pydžames] pyžamo
nightdress [najtdres] noční košile
plain [plein] bez vzorku
striped [stripd] proužkovaný
spotted [spotid] tečkovaný
polka-dot [polka dot] puntíkovaný
great [grejt] báječný, skvělý
terrible [teribl] hrozný
party [páti] párty, večírek

V pracovním sešitě vypracuj cvičení 1 na straně 48. Poslední dva obrázky namaluj podle fantazie a správně anglicky zapiš.

 

Matematika

Procvič si na pracovním listu Matematika písemné sčítání a odčítání.  Pracovní list

Český jazyk

  • Učebnice JČ – zopakuj, co jsou slovesa, zatím určujeme osobu, číslo, čas.
  • Urči:
sloveso osoba číslo čas
učil se      
píšu      
budeme plavat      
cvičíš      
budete  bruslit      
pracovali      

Můžete zpracovat do školního sešitu nebo přeposlat, čtěte svou oblíbenou knihu nebo jakýkoli text v čítance.

 

Čtvrtek

 Angličtina

Zopakuj slovíčka unit 17 a 18.

Naučíme se ptát, co má kdo oblečené.

Zapiš si do sešitu English a nauč se:

Otázku utvoříme tak, že první dvě slova oznamovací věty přehodíme a na konec věty dáme otazník.

I am wearing a T-shirt. (Já mám oblečené tričko.)

Am I wearing a T-shirt? (Mám já oblečené tričko?)

 

You are wearing trousers. (Ty máš oblečené kalhoty.)

Are you wearing trousers? (Máš ty oblečené kalhoty?)

 

Matematika

Nauč se číst v jízdním řádu meziměstských autobusů na straně 89 a do sešitu M školní vypracuj odpovědi na otázky 1, 2, 3.

 Český jazyk

  • Mluvnice: učebnice český jazyk s. 81, cv. 1, s. 82, cv. 8 (nevypracovávat a, b, c) – sešit školní.

Pátek

Geometrie

https://www.youtube.com/watch?v=bh-ZBu2Ouj8

Do sešitu z geometrie zapiš:

Osa úsečky a střed úsečky

Přímka, která prochází středem úsečky a je k ní kolmá se nazývá střed úsečky.

Do sešitu narýsuj cvičení 3 na straně 88.

 

Přírodověda

Přečti si v učebnici stranu 39.

Zapiš do sešitu:

Luskoviny

Plod luskovin se nazývá lusk a jsou v něm ukryta semena, kterým říkáme luštěniny.

Mezi luštěniny patří hrách sety, fazol obecný, čočka kuchyňská a sója luštinatá.

Nauč se luštěniny podle obrázku v učebnici na straně 39 poznat.

 

Olejniny

Jsou to rostliny, z jejichž semen se lisováním získává olej. Mezi olejniny patří řepka olejka a slunečnice roční.

Textilní plodiny

Používají se na výrobu látek. U nás se pěstuje len setý.

Podívej se na youtube na pohádku o Krtečkovi a kalhotkách.

https://www.youtube.com/watch?v=__VW8vuPu_c

Český jazyk

  • Přepsat do sešitu žlutou tabulku číslo 2 (Slovesný tvar, …) – učebnice s. 86
  • Učebnice s. 86, cv. 3, 3 a – ústně