Úkoly 30. 3. – 3. 4. 2020

Pondělí

ČJ – str. 95- žlutý rámeček – přečíst, opsat do sešitu, cv. 1 ústně

ČT – přečti báseň str. 114

AJ – Přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti

Jeho tvoření je velice jednoduché, protože se skládá z následujícího:

pomocné sloveso BÝT + významové sloveso v INGovém tvaru

Kladná oznamovací věta

I am working on Monday. (I´m working on Moday.)       Budu pracovat v pondělí.

You are working on Monday. (You´re working on Monday.)  Ty budeš pracovat v pondělí.

He is working on Monday. (He´s working on Monday.)     On bude pracovat v pondělí.

She is working on Monday. (She´s working on Monday.) Ona bude pracovat v pondělí.

It is working on Monday. (It´s working on Monday.) Ono bude pracovat v pondělí.

We are working on Monday. (We´re working on Monday.) My budeme pracovat v pondělí.

You are working on Monday. (You´re working on Monday.)  Vy budete pracovat v pondělí.

They are working on Monday. (They´re working on Monday.) Oni budou pracovat v pondělí.

Procvičit můžete na tomto odkaze https://www.helpforenglish.cz/article/2009060704-cviceni-pritomny-prubehovy-cas-1

M – na stránkách https://www.matika.in/cs/#5 si ověř své znalosti v pyramidách, trojúhelnících a pomocí násobilkových obdélníků

 Úterý

ČJ – str. 95/2 písemně do sešitu, cv. 3 ústně (V textu vyhledej slovesa, řekni je ve všech tvarech rozkazovacího způsobu, nevypracovávej úkoly a) až e).)

AJ – str. 54/3 – pročti zelený rámeček, utvoř podobné věty jako ve cv. 4 (6 vět), napiš na papír

VL – přečti st. 43, 44, koukni na video se zajímavostmi o naší zemi https://www.youtube.com/watch?v=7FFH0zlZ-9Q

M – str. 104 přečti růžový text a podle něj vypočítej cv. 6(nezapomeň, že jde o odčítání písemné, tedy pod sebou)

str. 104/8 (pokud to nepůjde z hlavy, klidně si příklady přepiš pod sebe)

 

Středa

Sloh – připrav si vyprávění o povolání, které bys chtěl(a) v budoucnosti dělat

ČT – přečti si str. 116 – 117

– přečti str. 62 – Vylučovací soustava

M – na stránkách https://www.matika.in/cs/game.php si zahraj proti Matějovi a zjisti, kdo z vás dvou je lepší matematik

 

Čtvrtek

ČJ – str. 95/3 úkoly d, e do sešitu

VL – zapiš do sešitu ze str. 43-44 tučně vytištěné věty z oddílu Už víme, že…

M – str.104/ 14, 15 (nezapomeň na zápis, výpočet a odpověď)

 

 Pátek

Čj – str. 96/4 – přečti si úryvek, najdi význam slov etiketa, konverzace, bilance (Nevypracovávej úkoly b), c), d), e).)

AJ – PS str. 54/cv1

– zapiš do sešitu:

Vylučovací soustava 

  • vylučování škodlivých látek z těla (moč, pot) 
  • tvoří ji: ledviny, močovody, močový měchýř, močová trubice 
  • denní příjem tekutin 2-3 litry 

M – str. 100 – přečti růžové texty a pomoci obrázků si uvědom jakými způsoby se dá určit vzdálenost dvou rovnoběžek

str. 100/3 – načrtni a narýsuj podle postupu