Úkoly na 30. 3. – 3. 4. 2020

Pondělí

Přírodověda

Vyber si některou polní plodinu (nebo produkt z ní vyrobený, např. mouka, olej) a zkus z ní doma něco uvařit. Budu ráda za recept i fotky, pokud to bude možnéJ

Český jazyk

  • Opakování – učebnice s. 51, cv. 11, 12 ústně

Úterý

Český jazyk

  • Opakování – skloňování vzorů rodu mužského, ústně

Vlastivěda

Zopakuj si učivo o pravěku (učebnice s. 4-11).

Vypracuj do sešitu opakování č.1 v učebnici na straně 12, cvičení a, b. (Pokud máš čas a rád tvoříš, můžeš otázky z prvního cvičení zpracovat formou leporela tak, jak je popsáno v učebnici. Jinak mi bude stačit na otázky jen správně odpovědět.)

 

Středa

Angličtina

Zopakuj si slovíčka Unit 17 a 18. Zopakuj si tvoření otázek o tom, co má kdo oblečené (například Is she wearing blue jeans? Are you wearing a skirt?)

V pracovním sešitě vypracuj na straně 48 cvičení 2. První tři otázky jsou na jednoho člověka (Is Petra…?, Is Honza….?), další tři otázky jsou na více lidí (Are Linda and Monika…?)

Namaluj postavičkám na straně 49 ve cvičení 4 oblečení, pojmenuj je a do sešitu English je obě popiš. (Například: This is Amálka. She si wearing….) Nezapomeň u oblečení popsat i jeho barvu a alespoň u jednoho kusu oblečení na každé postavičce také vzor na oblečení (spotted, striped, polka-dot).

 

Čtvrtek

Matematika

Do školního sešitu vypracuj s.90 v učebnici. Názvy měst doplň ústně.

Procvič si na pár příkladech písemné násobení. https://www.matika.in/cs/test.php

Český jazyk

  • Opakování – vypracovat do sešitu školního – učebnice s. 84., cv. 6,8, ústně cv. 9

Pátek

Geometrie

Zopakuj si rýsování kružnice a trojúhelníku (pokud jsi zapomněl/a, jak narýsovat trojúhelník, v učebnici na straně 75 máš v zeleném rámečku návod J).

Do sešitu z geometrie narýsuj kružnici k se středem v bodě S a poloměrem 4 cm.

Dále narýsuj trojúhelník CDE, pro který platí: /CD/=7 cm, /CE/=5 cm, /DE/=6 cm (Nejprve trojúhelník načrtni, popiš vrcholy a vyznač délky stran. Potom můžeš začít rýsovat).

Český jazyk

  • Čtení – přečti a odpověz na otázky do sešitu čtení – s. 100 -101, ot. 1. – 4.