Úkoly 27. 4. – 30. 4.

Pondělí

Matematika

Do školního sešitu překresli tabulku (nebo přepiš příklady) 104/33 (Pro připomenutí: 8×13= 8×10+8×3=80+24=104)

Český jazyk

Učebnice str. 51, cvičení 11 – ústně 

Úterý

Přírodověda

 • Zopakuj si podle obrázků v učebnici, jaké rostliny najdeme na loukách.
 • Přečti si v učebnici s.48 a 49.
 • Ústně se pokus odpovědět na otázky a úkoly psané v textu malým písmem (symbol lupy, otazníku a sovy).
 • Vypracuj pracovní listy (Úkol na závěr pracovního listu o rostlinách, s kytičkou, je dobrovolný).

Český jazyk

 • Opakování – skloňuj vzory rodu ženského a středního (ústně)

 

Středa

Vlastivěda

 • Zopakuj si období vlády prvních Přemyslovců (s.16-19).
 • V učebnici na s. 20 si vyber jednu z pěti skupin a do sešitu odpověz na otázky této skupiny.
 • Přečti si v učebnici s. 21.
 • Podívej se na Dějiny udatného národa:

https://www.youtube.com/watch?v=UA66kvC7qjo&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=25

https://www.youtube.com/watch?v=4LJ-R1HTvZE&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=26

https://www.youtube.com/watch?v=i9Cxf5pIKn0&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=27

https://www.youtube.com/watch?v=oRBHuWSvR6o&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=28

Český jazyk

Urči slovní druhy – prosím poslat

Skáče –

Radost –

Bú –

Milý –

Kéž –

Ten –

Ale –

Šestkrát –

Pod –

Učím se –

 

Čtvrtek

Angličtina

 • V pracovním sešitu vypracuj strany 52/1,2 a 53/3.
 • Vypiš a začni se učit slovíčka Unit 20 v učebnici na straně 55.
come from [kam from] pocházet
language [lengvič] jazyk
Czech [ček] česky, čeština
Polish [peuliš] polsky, polština
English [ingliš] anglicky, angličtina
Slovak [sleuvek] slovensky, slovenština
Poland [peulend] Polsko
Slovakia [sleuvekia] Slovensko
parents [perents] rodiče
grandparents [grenperents] prarodiče
live [liv] žít, bydlet
work [wék] pracovat
learn [lén] učit se
a bit [e bit] trochu

Český jazyk

 • Čítanka str. 130-133, přečti, odpověz na otázky 1–4 pošli.