Úkoly 4. 5.-7. 5

Pondělí

Přírodověda

  • Zopakuj si rostliny a živočichy ekosystému louka v učebnici na s. 46-49.
  • Vypracuj pracovní list louka (poslední úkol u rostlin, označený kytičkou, je dobrovolný).

Český jazyk

  • Ústně učebnice s. 83, cv. 4 a s. 84 cv. 7

Úterý

Angličtina

Český jazyk

  • Učebnice s. 19, cv. 3 – napiš do školního sešitu

Středa

Vlastivěda

Do sešitu zapiš odpovědi na otázky z učebnice na straně 23. Odpovídej celou větou.

Čtvrtek

Český jazyk

  • Ústně slohové cvičení – učebnice s. 85, cv. 2, 2 a, 3, 3a

Matematika

  • Do školního sešitu vypočítej úlohy 104/34, 37