Úkoly 11. – 15. 5. 2020

Pondělí:

ČJ :   zopakuj si číslovky str. 60/3, vylušti str. 60/5 – cv. a) písemně

Čtení:  str. 135–136, ústně úkoly za článkem

M:  str. 109/12, 13 ústně, cv. 14 poslední 3 sloupce písemně

AJ:  PS str. 51/5, 6

Úterý:

ČJ:   str. 61 přečti si definici sloves, naučit, procvič na str. 61/1 (všechny úkoly u tohoto cvičení ústně)

Čtení:  str. 137, úkoly pod textem písemně

M: str 109/16 ústně, 17 písemně

Prvouka: PS str. 47/1, str. 48 – celá

Středa:

ČJ:  str. 61/2 ústně, cv. 2b písemně

M:  str. 109/19, 20 ústně

AJ: dokonči PS str. 51

Čtvrtek:

ČJ: písanka str. 21, 23

Čtení: pokračuj ve čtení libovolné knihy, pokud dočteš, připrav si krátké povídání o knize (záznam o knize)

M: str. 110/21 ústně, cv.22 písemně

Prvouka: PS str. 49/ 1 – 5 Opakování, odpovědi můžete hledat v sešitě nebo učebnici

Pátek:

ČJ: str. 62/3, 4 – cvičení 4 písemně

M: geo – str. 102/2 ústně, 3 písemně

Prvouka: PS str. 49/ 6 -10 Opakování, odpovědi můžete hledat v sešitě nebo učebnici

AJ: slovíčka 20. lekce – opiš, nauč se (výslovnost pošlu mailem)

Vaše paní učitelky