Úkoly 11. 5.-15. 5.

Pondělí

Matematika

 • V učebnici na s. 107 cv.1 si zopakuj, jak čteme a zapisujeme čísla do milionu.
 • Do sešitu vypracuj 107/2,3.

Český jazyk

 • Opakování uč. str. 22, cv. 2, písemně, poslat.

Úterý

Geometrie

 • Zopakuj si, jak vypočítáš obvod obdélníku (s.105).
 • Na s. 106 cv.1 si pročti, jak počítáme obvod čtverce.
 • Do sešitu si načrtni modrý čtverec z učebnice a zapiš si oba vzorce pro výpočet obvodu, které najdeš vedle čtverce.
 • Vypracuj do sešitu 106/2,4.

Český jazyk

 • Opakování uč. str. 22, cv. 3, písemně, poslat.

Středa

Vlastivěda

Čtvrtek

Přírodověda

 • Přečti si v učebnici s.51 a 52. Ústně odpověz na otázky označené otazníkem nebo sovičkou.
 • Vysvětli, co znamená rčení „dělat si z něčeho holubník“.
 • Nauč se poznávat živočichy na obrázku s.50.
 • Do sešitu zapiš žlutý rámeček na s. 52 a jednoho z živočichů namaluj.

Český jazyk

 • Opakování učebnice str.42, cv. 9, písemně, poslat.

Pátek

Angličtina

 • Zopakuj si slovíčka U20.
 • Přečti si v učebnici 54/1. Vyber si jedno z dětí (kromě Lucy) a podle karty s informacemi o něm napiš do sešitu English.
 • Příklad: Her name is Lucy Hill. She is from Great Britain and she lives in London. She si eleven. She can skate but she can´t run fast. Her hobby is singing. (nezapomeň: ona- she, její- her; on- he, jeho- his).
 • V pracovním sešitě vypracuj 55/4 (podle informací z karet v učebnici 54/1) a 55/3.

Český jazyk

 • Číst oblíbenou knihu.