Úkoly 8. 6. – 12. 6.

Pondělí

Přírodověda

 • Zopakuj si učivo na stránkách 58 a 59.
 • Přečti si v učebnici strany 60 a 61.
 • Do sešitu opiš žlutý rámeček ze strany 61.

Matematika

 • Do školního sešitu vypočítej 124/4

Český jazyk

 • Mluvnice – uč. s. 87, cv. 1 ústně, žlutý rámeček přečti, nauč se, přepiš do sešitu školního (neposílej).

Úterý

Přírodověda

Matematika

 • Do školního sešitu vypočítej 125/7

Český jazyk

 • Čtení – pokračuj v četbě své oblíbené knihy.

Angličtina

 • Zopakuj si slovíčka Unit 22.
 • Přečti si v učebnici komiks na s. 60-61 a zkus vlastními slovy říct, o čem je.

Středa

Matematika

 • Do školního sešitu vypočítej s. 123 (jak dlouho žili, ve kterém století žili).

Angličtina

 • V pracovním sešitu vypracuj 60/1, 2.

Český jazyk

 • Mluvnice – uč. s. 87, cv. 3 pošli, cv. 3a pošli, cv. 3b ústně.

Čtvrtek

Vlastivěda

 • Přečti si kapitolu Husitské války na s. 34-36.

Podívej se na videa: https://www.youtube.com/watch?v=Sj2EMoZ8nTg&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=42

https://www.youtube.com/watch?v=ONrMJnrkBvk&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=43

https://www.youtube.com/watch?v=t-kNdZW5dIU&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=44

Do sešitu napiš nadpis Husitské války, překresli časovou osu ze s. 37 a vyznač na ní období ze cvičení B na straně 37.

Angličtina

 • V pracovním sešitu vypracuj 60/3. (Příklad: 1. Teachers teach children)

Český jazyk

 • Přepiš do sešitu slohu žlutý rámeček pozvánka uč. s. 98 (neposílej), přepošli mi pozvánku na tvou narozeninovou párty.

Pátek

Vlastivěda

 • Přečti a prohlédni si pracovní list Vlastivěda.
 • Do sešitu opiš z pracovního listu Vlastivěda rámeček Zapamatuj si!
 • Do sešitu namaluj husitské zbraně z pracovního listu Vlastivěda a napiš k obrázkům jejich názvy.

Český jazyk

 • Mluvnice – uč. s. 87, cv. 3c – pošli, 3d ústně.

Matematika

 • Do školního sešitu vypočítej 117/6, 7.