Úkoly 22. 6. – 26. 6. 2020

A jedeme do finále, děkujeme všem dětem i rodičům za trpělivost a spolupráci. Ohledně vysvědčení sledujte web školy, případně své mailové adresy, kde budou informace, které se mohou ještě změnit.

Pondělí

ČJ: – procvičujte pády podstatných jmen online – super je tetris i rozřazovačka

https://www.umimecesky.cz/cviceni-podstatna-jmena-pady

Čtení:  – čtěte cokoliv, svou knihu, časopis

M:  – učebnice str. 124/1 ústně (návod – červeně pod cvičením), cv. 4 písemně – 2 sloupce

AJ:  – učebnice str. 56 – 57 – příběh, přečíst, přeložit

Úterý:

ČJ:  – procvičuj na počítači https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na&topic=02.+P%C3%A1dy+podstatn%C3%BDch+jmen#selid

Čtení: – čítanka str. 156 číst, otázky ústně

M:  – učebnice str. 124/ 4 – poslední 2 sloupce

Prvouka:  – uč. str. 67 – přečíst, PS 52/2

Středa:

ČJ:  – procvičuj na počítači (pexeso, rozbory)

https://www.umimecesky.cz/cviceni-podstatna-jmena-pady

M:  – učebnice str. 125/cv 7 ústně

AJ: – PS str. 56/1

Čtvrtek:

Čtení: – čti knihu, časopis

M: – procvičuj

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=39.+D%C4%9Blen%C3%AD+se+zbytkem#selid

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/sladke-mlsani/priklady1.htm

Prvouka:  – PS str.61 – 62 (odpovědi najdeš v učebnici a PS)

Pátek:

ČJ: – procvičuj na počítači

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/urcujeme-pady/cviceni1.htm

M: – G: str. 155 – tělesa – ústně

PRV: PS 63 – 64

AJ: – PS str. 57/4                                                                                                  Vaše paní učitelky